Розпорядження сільського голови с. Чорнявка

 

ЧОРНЯВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА

ЧЕРКАСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

 26.12.2016 р.                                                                                     №  81                                                                                                    

с.Чорнявка

Про преміювання  завідуючої

сільської  бібліотеки

 

Відповідно до  пункту  13 частини 3 статті 42 Закону України « Про місцеве самоврядування  в Україні», пункту  2.5  Положення  про преміювання працівників Чорнявської сільської ради , працівників Будинку культури та сільської бібліотеки    Колективного договору та з нагоди Дня місцевого самоврядування :

 1. Преміювати у грудні 2016 року завідуючу сільською  бібліотекою

с. Чорнявка Сумченко Марію Петрівну  в  розміру – 3030 грн  .

 1. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

 

 

Сільський голова                                                                      В.М. Супрун

 

Розпорядження сільського голови с. Чорнявка

 

ЧОРНЯВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА

ЧЕРКАСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

 26.12.2016 р.                                                                                     №  80                                                                                                    

с. Чорнявка

Про преміювання  працівників

Будинку культури

 

Відповідно до  пункту  13 частини 3 статті 42 Закону України « Про місцеве самоврядування  в Україні», пункту  2.5  Положення  про преміювання працівників Чорнявської сільської ради , працівників Будинку культури та сільської бібліотеки Колективного договору та з нагоди Дня  місцевого самоврядування :

 1. Преміювати у грудні 2016 року працівників  Будинку  культури              с. Чорнявка в таких розмірах :

Ворона Валентина Іллівна , директор Будинку культури  – 2800 грн.

Хижняк Ірина Іванівна , художній керівник  – 2500 грн.

Черненко Наталія  Василівна , прибиральниця – 1500 грн.

Шолудько Іван Васильович , прибиральник – 1500 грн.

 1. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

 

 

Сільський голова                                                                      В.М. Супрун

:

Розпорядження сільського голови с. Чорнявка

 

 

ЧОРНЯВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА

ЧЕРКАСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

 26.12.2016 р.                                                                                     №  79                                                                                                    

с.Чорнявка

Про преміювання працівників

апарату Чорнявської  сільської

ради .

 

Відповідно до  пункту  13 частини 3 статті 42 Закону України « Про місцеве самоврядування  в Україні»,  статті 21 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», Постанови Кабінету Міністрів України від 09 березня 2006 року № 268 «Про упорядкування структури та умов праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, суддів та інших органів»,  пункту  2.5  Положення  про преміювання працівників Чорнявської сільської ради Колективного договору та з нагоди Дня місцевого самоврядування :

 1. Здійснити преміювання працівників сільської ради :

– Ільченка Володимира Івановича, землевпорядника  сільської ради в  розмірі

4000 грн . ( чотири  тис. грн.);

– Ворону Ганну Іванівну , секретаря сільської ради  в розмірі

5000 грн.( п’ять тис. грн.);

– Супрун Ольгу Василівну , інспектора ВОС сільської ради  в розмірі

4000 грн. ( чотири тис. грн.);

– Вельченко Наталію Миколаївну , касира  сільської ради  в розмірі

4000 грн. ( чотири тис. грн.);

– Усаніну Людмилу Григорівну , прибиральницю сільської ради в розмірі

2000 грн. (дві ти. грн.)

2.Контроль за виконанням розпорядження  залишаю за собою .

 

Сільський  голова                                                                            В.М. Супрун

 

Розпорядження сільського голови с. Чорнявка

                         ЧОРНЯВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА                               

                        ЧЕРКАСЬКОГО   РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

 26.12.2016 р.                                                                                            № 78

с. Чорнявка

Про   проведення  уточнення

даних по господарського обліку

 в Чорнявській сільській раді

 

Відповідно до пункту 13,20 часини 3 статті 42  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та з метою уточнення даних по господарського обліку  та  своєчасного  подання  звітів головному  управлінні статистки :

 

1.Провести  по господарський обхід  домоволодінь, які розташовані на території Чорнявської сільської ради з 26 грудня 2016 року

по  16 січня 2017 року.

 1. Затвердити відповідальних по вулицях :

– вулиця Благовісна – Ворона Ганна Іванівна ;

– вул.. Миру та Гагаріна  з № 2 по № 41, провул. Гагаріна – Вельченко        Наталія Миколаївна;

– вул.. Березівська – Усаніна Людмила Григорівна ;

–  вул..Садова, Черняховського – Супрну Ольга Василівна ;

–  вул.. Гагаріна з № 42 та  Шевченка – Ільченко Володимир  Іванович ;

3.Секретарю сільської ради внести   уточнену   інформацію до книг  по господарського обліку.

 1. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

 

Сільський голова                                                                              В.М. Супрун

Ознайомлені :

Ворона Г.І. ___________               Ільченкоо В.І. _____________

Супрун О.В.___________                 Усаніна Л.Г. _______________

Вельченко Н.М.________

Розпорядження сільського голови с. Чорнявка

 ЧОРНЯВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА

ЧЕРКАСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

26.12 .2016 р.                                                     №  77

с. Чорнявка

Про організацію проведення перевірки,

передбачено  Законом України

«Про очищення влади»

 

Відповідно  до статті 55 Закону України  « Про  місцеве самоврядування в Україні», пункту 10 частини першої статті 2, частини четвертої статті 5 Закону України « Про очищення влади» , Порядку проведення перевірки достовірності  відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою та четвертою статті 1 Закону України  « Про очищення влади», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України  від 16.10.2014 № 563 ( із змінами),Плану проведення перевірок відповідно до Закону України « Про очищення влади», затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України  від 16.10.2014 № 1025-р:

 

 1. Провести у виконавчому апараті Чорнявської сільської ради перевірку достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою та четвертою статті 1 закону України « Про очищення влади» ( далі-Перевірка),що до осіб звільнення з посад яких належить до повноважень сільського голови, визначивши днем початку проведення перевірки 27 грудня 2016 року.

2.Визначити  секретаря сільської ради відповідальною за проведення перевірки.

3.Секретарю сільської ради забезпечити ознайомлення всіх працівників виконавчого  апарату сільської ради щодо яких здійснюється перевірка, у тому числі тих, які відсутні на роботі ( знаходяться у відрядженні, щорічних основних та додаткових відпустках, відпустці без збереження заробітної плати, навчальній відпустці, відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами, відпустці по догляду за дитиною, відсутні у  зв’язку з тимчасовою непрацездатністю тощо) із цим розпорядженням.

4.Працівникам виконавчого апарату сільської ради щодо яких здійснюється перевірка, у десятиденний строк з дня початку проведення перевірки подати  секретарю сільської ради власноручно написану заяву про те,  що до них застосовується або не застосовується заборони, визначені частинами третьою або четвертою статті 1 Закону  України « Про очищення влади», згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей  щодо них за формою згідно з додатками 1 або 2.

 1. Секретарю сільської ради протягом трьох днів після одержання відповідної заяви розмістити на офіційному веб- сайті Чорнявської сільської ради інформації про початок проходження перевірки особою, копії її заяви та декларації ( крім відомостей, що віднесені до інформації з обмеженим доступом).

6.Контроль за виконання цього розпорядження  залишаю за собою.

 

 

 

Сільський голова                                                                             В.М. Супрун

 

Розпорядження сільського голови с. Чорнявка

                                     ЧОРНЯВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА                               

                                      ЧЕРКАСЬКОГО   РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

13 .12.2016 р.                                                                  № 76

с. Чорнявка

Про     скликання   14 сесії

сільської    ради  УІІ  скликання

 

На підставі частини четвертої та частини дев’ятої статті 46, пунктів 8 та 20 частини третьої статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» із внесеними до нього змінами, вважаю за  необхідне  скликати

11 сесію  сільської ради  УІІ  скликання   22 грудня    2016  року  о  15.00  годині  в  приміщенні  сільської ради.

Питання,  які  планується  винести  на  розгляд  14 сесії  сільської  ради

 1. Про сільський бюджет  на 2017 рік .
 2. Про  Програму соціально-економічного культурного і

екологічного  розвитку  села на 2017 рік.

 1. Про затвердження  чисельності  апарату  та її виконавчого органу.
 2. Про затвердження   оплати праці  сільського голови.
 3. Про затвердження Положення про цільовий фонд Чорнявської

сільської ради.

 1. Про затвердження  Програми  організації  та фінансування

громадських робіт  для населення  на 2017 рік .

 1. Про ініціювання  Худяківської сільської ради,

щодо добровільного об’єднання  територіальних громад .

 1. Про надання дозволу на розробку технічної документації із

землеустрою  для подальшої передачі  земельної ділянки у

власність.

 1. Про преміювання  сільського голови  Супруна  В.М.  з нагоди

професійного  свята Дня  місцевого самоврядування .

УІІ  скликання:

 

Сільський голова                                                                           В.М. Супрун